Wszyscy chyba widzieliśmy przynajmniej raz w życiu pokaz fajerwerków, ale kto z nas zastanawiał się tak naprawdę, czym są sztuczne ognie? Najogólniej rzecz ujmując, są to materiały pirotechniczne wykorzystywane do celów widowiskowych lub sygnalizacyjnych. Po ich odpaleniu pojawiają się efekty świetlne, które mogą przyjmować postać wielobarwnych pióropuszy, wybuchających gwiazd itp. Zwykle towarzyszą im także efekty dźwiękowe. Fajerwerki, jak wszystkie materiały pirotechniczne, podlegają certyfikacji.

Rodzaje fajerwerków dostępnych w sprzedaży

W ofertach sklepów z fajerwerkami można znaleźć naprawdę bardzo duży wybór materiałów pirotechnicznych, w tym rozmaitych fajerwerków. Mało kto z osób kupujących orientuje się, że sztuczne ognie są klasyfikowane ze względu na sposób użycia oraz na zagrożenie, jakie może się wiązać z ich użyciem. Zgodnie z przepisami, istnieją trzy najbardziej ogólne kategorie wyrobów pirotechnicznych:

 • wyroby pirotechniczne widowiskowe,
 • wyroby pirotechniczne teatralne,
 • wyroby pirotechniczne pozostałe.

Te z kolei dzielą się na dalsze podkategorie ze względu na stopień zagrożenia, emitowany hałas itp. I tak wyroby pirotechniczne widowiskowe zostały podzielone na cztery klasy:

 • klasa 1, czyli wyroby o niskim zagrożeniu, niepowodujące hałasu, mogą być używane bezpiecznie wewnątrz budynków,
 • klasa 2, czyli wyroby o niskim zagrożeniu i poziomie hałasu przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych,
 • klasa 3, czyli produkty pirotechniczne o średnim stopniu zagrożenia i wysokim poziomie hałasu, który jednak nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach,
 • klasa 4 to materiały pirotechniczne o wysokim stopniu zagrożenia, przeznaczone do obsługi wyłącznie przez przeszkolone do tego osoby, poziom hałasu emitowany przez te produkty jest dość wysoki, ale nie zagraża ludzkiemu zdrowiu.

W sklepie PiroArt podobnie jak w pozostałych sklepach z tej branży można kupić materiały pirotechniczne z klas 1-3, oczywiście po ukończeniu 18 lat. Produkty oznaczone jako klasa 4 dostępne są wyłącznie na podstawie koncesji, a na ich zakup potrzebne jest pozwolenie.

Pirotechnika teatralna i pozostałe materiały pirotechniczne

Teatralne wyroby pirotechniczne to materiały przeznaczone do wykorzystania w trakcie produkcji filmowej, teatralnej lub telewizyjnej, sięga się po nie także podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych. Mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz budynków. W tym przypadku wyróżnia się dwie klasy:

 • T1, czyli materiały o niskim stopniu zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska,
 • T2, czyli wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby posiadające specjalistyczne przeszkolenie.

Pierwsza kategoria jest ogólnie dostępna, a wyroby z klasy drugiej można kupić jedynie na podstawie pozwolenia.

Pozostałe materiały pirotechniczne, stosowane są w lotnictwie, leśnictwie, kolejnictwie, ratownictwie, a także wyroby pirotechniczne do pojazdów. Te także dzielą się na dwie klasy:

 • P1, czyli pirotechnika o niskim stopni zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska,
 • P2 – materiały przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Pozostałe klasyfikacje fajerwerków

Ustawodawcy stworzyli jeszcze dodatkowe klasyfikacje fajerwerków biorące pod uwagę nie tylko sposób ich działania, ale także regulacje dotyczące ich składowania oraz przewozu. Jednak są to rozwiązania bardzo szczegółowe i mało istotne dla przeciętnych użytkowników. Istnieje tu aż sześć klas, w zależności od stopnia zagrożenia wybuchem w czasie przechowywania lub transportu.